Wykaz robót

 

Poniżej zamieściliśmy wykaz robót z zakresu:

 

Wyburzenia

 

Rok  Obiekt

1993

wyburzanie techniką strzałową mostu na rzece Odrze w Grzegorzowicach
1994 wyburzenie mostu na rzece Białej w Częstochowie
1994 wyburzenie przepustu na potoku w Olszanach k/Krasiczyna
1994 wyburzenie wiaduktu kolejowego w Dębicy
1995 wyburzenie mostu na rzece Sokołdzie pod Białymstokiem
1995 wyburzenie żelbetowych podpór pod przenośnikiem taśmowym w Mysłowicach- Giszowcus
1995 uwolnienie rury osłonowej palownicy w Świeciu i Kozienicach
1995 wyburzenie kap chodnikowych w Częstochowie
1996 wyburzenie elementów przyczółków wiaduktu kolejowego w Sterkowcu
1996 wyburzenie zasieków betonowych w Lokomotywowni Opole
1996 kruszenie zmarzniętego gruntu pod budowę ulicy w Kielcach
1996 wykonanie wykopu w skalistym dnie rz. San w m. Zagórz i Postołów
1997 wyburzenie części przyczółków mostu na rzece Dunajec w Bogumiłowicach
1997 wykonanie wykopu w skalistym dnie rz. Hoczewka w m. Huzele
1997 wyburzanie fundamentów basenu w Skoczowie
1997 wyburzanie fundamentów Elektrownia Siersza
1997 wyburzenie wiaduktu nad torami kolejowymi w Lidzbarku Warmińskim
1998 rozcięcie metodą minerską belek i stropów w hali ARKOP
1998 wyburzenie metodą minerską mostu na rzece Wiśle w m. Góra
1998 wyburzenie części przyczółków wiaduktu kolejowego w Kędzierzynie-Koźlu
1998 wyburzenie przyczółków i podpór kładki na Nysie Kłodzkiej w Krosnowicach
1998 wyburzenie przyczółków i podpór kładki na Białej Lądeckiej w Ołdrzychowicach
1998 wyburzenie ścian kanału rewizyjnego odmrażalni Koksowni "Przyjaźń",
1998 wyburzenie przyczółków i podpór kładki na Ścinawce w Ścinawce Średniej
1998 wyburzenie węzła przesypowego tlenków, Elektrownia Siersza S.A
1999 wyburzenie przejścia podziemnego pod ulicą Braci Mieroszewskich w Sosnowcu
1999 wyburzenie przyczółków mostu na rzece w Ochotnicy Dolnej
1999 wyburzenie budynków mieszkalno - gospodarczych na terenie Centrum Handlowego "Auchan" w Mikołowie
1999 wyburzenie chłodni wentylatorowej w Kopali Gazu w Tarnowie
1999 rozkruszenie skał w korycie rzeki w Polańczyku
1999 wyburzenie mostu kolejowego linii Łódź – Dębica
1999 wyburzenie fundamentów prasy w hali, FTT STOMIL Wolbrom
1999 wyburzenie fundamentów piekarni w Miechowie
2000 przecięcie belek żelbetowych na wysokości 30 m, Elektrownia Jaworzno
2000 wyburzenie wiaduktu drogowego w Jastrzębui Zdroju
2000 wyburzenie słupów podsuwnicowych w Olewinie
2000 wyburzenie przyczółka i filara wiaduktu linii Katowice Ligota – Gliwice
2000 wyburzenie przyczółków mostu kolejowego linii Rejowiec – Hrebenne
2001 wyburzenie posadzki i fundamentów maszyn w hali wytopu ołowiu w Hucie"Orzeł Biały"
2001 wyburzenie wiaduktu nad ul. Oświęcimską w Mysłowicach
2001 wyburzenie wieży przesypowej pirytów w Elektrowni Siersza
2001 wyburzenie mostu na rz. Łagowicy w Rakowie
2001 wyburzenie mostu na rz. Koprzywicy w Sulisławicach
2001 wyburzenie mostu w Czaplowie
2001 wyburzenie komina ceglanego, "WOSTAL" Wolbrom
2001 wyburzenie pali żelbetowych 60 szt. (o 0,8)
2001 wyburzenie mostu w Sulisławicach
2001 wyburzenie fundamentów w hali "Bumar , ”Waryński" w Warszawie
2002 wyburzenia żelbetowych konstrukcji elektrofiltrów H = 25m wraz z szybem windy oraz fundamentami Zakłady Azotowe w Chorzowie
2002 wyburzenie wiaduktu nad linią kolejową w m. Stary Dwór w ciągu drogi krajowej nr 51 Olsztyn – Olsztynek
2002 rozbiórka ręczna komina ceglanego H = 40 m, MPEC w Rzeszowie
2002 wyburzenie dwóch kominów ceramicznych H = 50 m oraz budynków kotłowni, Cementownia „Nowiny” Zakład „Wysoka”.
2002 wyburzenie mostu w Cząstkowie
2002 wyburzenie trzech przęseł mostu kolejowego linii Tomaszów Bolesławiecki - Bolesławiec Tor NR 1
2002 wyburzenie starych fundamentów obok szkoły w Mniowie
2002 wyburzenie mostu w Jacentowie
2002 wyburzenie starych reaktorów oraz budynków na Oczyszczalni Ścieków w Bukownie
2002 wyburzenie filara Nr 6 mostu kolejowego linii Kraków-Bielsko w km 25
2002 wyburzenie czopucha komina na terenie Kopalni Katowice, „ANMER” Dąbrowa Górnicza
2002 wyburzenie przyczółków żelbetowo – kamiennych na budowie wiaduktu drogowego w miejscowości Zagórz
2002 wyburzenie budynku generatorów wraz z demontażem urządzeń i instalacji, Zakłady Azotowe w Chorzowie
2003 rozbiórka budynku generatorów H = 35 m, Zakłady Azotowe Chorzów
2003 demontaż i rozbiórka nieczynnej kotłowni osiedlowej typu WCO-80 w Andrychowie
2003 wyburzenie fundamentów starego mostu na rzece Bobrek przy ul. Łukasiewicza w Sosnowcu
2003 wyburzenie mostu ciągu drogi krajowej nr 28 Wadowice- Przemyśl
2003 wyburzenie przepustu nad torami PKP w miejscowości Cegłów
2003 wyburzenie komina ceglanego H = 35 m i hali na terenie Zakładów „GÓRKA” w Trzebini
2003 wyburzenie wiaduktu nad ul. M. Reja w Jaworznie
2003 rozkruszenie starych fundamentów po zdemontowanej kładce w Dąbrowie Górniczej
2003 wyburzenie mostu przez rzekę Warte w miejscowości Lgota Nadwarcie
2004 wyburzenie komina H=22 m położonego na terenie Akademii Ekonomicznej w Krakowie
2004 wyburzenie chłodni kominowej H = 90 m, PKE S. A. Elektrownia Łagisza Będzin
2004 rozkruszenie metodą wybuchową fundamentów słupów trakcyjnych w Krakowie
2005 wyburzenie nastawni w Tarnowie- Mościcach
2005 wyburzenie nastawni w Woli Rzędzińskiej
2005 demontaż konstrukcji stalowej instalacji przesiewu żużla, wyburzenie żelbetowych ścian oporowych i fundamentów w Bukownie
2005 wyburzenie nastawni w Brzesku
2005 wyburzenie budynku Ogród -Tarnów
2005 wyburzenie nastawni w Bochni
2005 wyburzenie trzech sztuk płyt stropowych, w Wolbromiu
2005 wyburzenie nastawni w Biadolinach
2005 wyburzenie wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 94 nad linią PKP i LHS w Olkuszu
2005 wyburzenie mostu nad potokiem Baba w ciągu drogi krajowej nr 94
2005 wyburzenie nastawni w Podłężu
2005 wyburzenie przystanku w Dziadówkach
2005 wyburzenie nastawni w Tunelu
2005 wyburzenie budynku „ wieża –zbiornik na wodę”, Gmina Skarżysko-Kamienna
2005 wyburzenie komina H=60 m w m. Małogoszcz
2005 wyburzenie podstaw betonowych zwijadeł prasy w Wolbroniu
2006 wyburzenie fundamentów słupów w Katowicach
2006 wyburzenie oczepów wiaduktów na ul. Krakowskiej w Kielcach
2006 rozkruszenie elementów żelbetowych w m. Małogoszcz
2006 wyburzenie ściany szczytowej przy przebudowie Walcowni Slabing na Budowie MITTAL Steel Kraków
2006 rozkruszenie skał w wykopie pod gazociąg w Krakowie
2006 wyburzenie fundamentów po prasie WORONEŻ
2006 rozkruszanie bloków nadgabarytowych w Kopalni Żelatowa
2006 wyburzenie nastawni w Łańcucie
2006 wyburzenie nastawni w Strażowie
2006 wyburzenie przystanku w Załężu
2006 wyburzenie Hali Wachlarzowej w Rzeszowie
2006 rozbiórka wiaduktu żelbetowego nad linią kolejową Warszawa - Dorohusk w m. Puławy
2006 wyburzenie fundamentu żelbetowego w m. Chrzanów
2006 demontaż rurociągu odpylającego wraz z podporami w m. Bukowno
2006 rozbiórka podłoża skalnego w wykopach pod kanalizację dla nowobudowanego budynku Sanepidu w Olkuszu
2006 rozbiórka budynku nastawni JSE-11 stacji Jaworzno Szczakowa linia nr 133
2006 rozbiórka komina ceglanego H=24m w Krakowie
2006 rozbiórka mostu drogowego na rz. Wisłok w m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 w km 0 +423,00
2006 wyburzenie 12 szt. oczepów podpór wiaduktów na ul.Krakowskiej w Kielcach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762
2007 wyburzenie 2 szt. wiaduktów kolejowych na szlaku Węgliniec – Pieńsk w km 7,779 oraz 8,627
2007 wyburzenie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Puławach linii nr 7 Warszawa- Dorohusk w km 122 232,6
2007 prace wyburzeniowe przy likwidacji zakładu chemicznego BONARKA w Krakowie
2007 wyburzenie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Mysłowicach
2007 wyburzenie zespołu budynków dawnej bazy KPRD przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie
2007 wyburzenie nadwymiarowych elementów żelbetonowych w m. Małogoszcz
2008 wyburzenie mostu nad rz. Włosatka- etap I oraz mostu nad ul. Kazimierza Wielkiego
2008 rozkruszenie nadgabarytowych elementów żelbetowych na terenie byłej cementowni Wysoka
2008 rozkruszenie hałdy pogórniczej w Zabrzu Mikulczycach
2008 wyburzenie płyty nośnej dwóch przyczółków i skrzydełek na wiadukcie kolejowym w km 301.358 linii 8 Warszawa-Kraków tor nr 2
2008 rozbiórka przystanku kolejowego Rzeszów-Osiedle
2008 wyburzenie fundamentu żelbetowego wg Prot. z 25.08 PPUH
2008 wyburzenie płyty nośnej oraz fragmentów dwóch przyczółków mostu kolejowego w km 100.775 linii 26 Łuków-Radom w torze nr 2
2008 rozbiórka ob. Kopalni Olkusz-Pomorzany reron szybu Mieszko
2008 wykopy ziemne na budowie apartamentowców w Paczółtowicach 24 000m3
2008 rozbiórka nastawni wykonawczej NB1 Nowy Bieruń
2009
opracowanie projektu rozbiórki nastawni na stacji PKP Zabierzów (PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami)
2009
rozbiórka budynku przystanku osobowego PKP Jeżówka oraz budynku gospodarczego (PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami)
2009
rozebranie płyty pomostu oraz płyt betonowych chodnikowych na wiadukcie
w Jarosławiu  (MOTA-ENGIL Polska S.A.)
2009
rozebranie żelbetowych oczepów i ciosów łożyskowych filarów w przęśle nad torami
kolejowymi w Stalowej Woli (MOTA-ENGIL Polska S.A.)
2009
wyburzenie ustroju nośnego oraz dwóch filarów na wiadukcie kolejowym
w m. Pstroszyce (PNUIK)
2009
wyburzenie płyty pomostu oraz dwóch przyczółków mostu drogowego
w m. Orzelec Duży (Mota-Engil Polska S.A.)
2009
rozebranie płyty pomostu i płyt chodnikowych na moście w Jarosławiu
(Mota-Engil Polska S.A.)
2009
prace wyburzeniowe mostu w m. Huta Poręby (Mota-Engil Polska S.A.)
2009
wyburzenie fundamentów na bocznicy kolejowej POLZUG w Dąbrowie Górniczej
(PIB Armex)
2009
rozbiórka konstrukcji żelbetowej mostu Herbskiego w Kielcach oraz załadunek
 i wywóz materiału porozbiórkowego (Mota-Engil Polska S.A.)
2009
rozkucie głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych w ilości ø 1000 – 428 szt. ,
 
ø 1200 - 124 szt. na budowie Autostrady A-1 Bełk – Świerklany (Topgeo Brno)
2009
rozkucie  66 szt.  głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych ø 1500  
przy budowie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, (Stump – Hydrobudowa)
2009

rozkucie 14 szt. głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych ø 560 na budowie
Autostrady A-1 Bełk – Świerklany, (Franki SK)

2009
rozkucie 150 szt. głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych ø 1500 na
budowie Autostrady A-1 Bełk – Świerklany, (Sprzęt Transport)
2009
rozkucie 20 szt. głowic pali wielkośrednicowych ø 1200 na budowie nr 101122
w Gołdapi, (Stump – Hydrobudowa)
2009
rozkucie 74 szt.  głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych ø 1500 na budowie
Autostrady A-1 Bełk – Świerklany, (Skanska S.A.)
2009
rozkucie 22 szt. głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych ø 1800 na budowie
Autostrady A-1 Maciejów – Sośnica, (Stabilizacja Polska Sp. z o. o.)
2009
rozkucie 16 szt. głowic pali fundamentowych wielkośrednicowych ø 1500 w na budowie mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu, (Mota-Engil)
2009
wyburzenie elementów betonowych na wiadukcie na linii kolejowej nr 8 Warszawa -
Kraków w km. 271.771 tor nr 2 w Pstroszycach, (PNUIK)
2010 rozkucie 167m3 głowic pali fi 1000, podpora – I i II na obiekcie S-506 Autostrady
A-1 Bełk-Świerklany, (Topgeo Brno
2010
wyburzenie części konstrukcyjnych mostu na rz. Nidzica w m. Ławy w ciągu drogi
krajowej nr 79, (PNUIK)
2010
rozkucie głowic pali metodą wyburzeniową na budowie mostu w Sandomierzu,
(Mota-Engil Central Europe S.A.)
2010
wykonanie strzelenia odprężającego uskoku radzionkowskiego na terenie budowy
odcinka autostrady A-1 w Piekarach Śląskich - 1623 otwory o głębokości 40m, (Przedsiębiorstwo Usługowe „Geocarbon” Sp. z o.o.)
2010
wykonanie rozbiórki filara żelebetowego usytuowanego w korycie potoku Hoczewka
w km 16+850 w m. Baligród wraz z opracowaniem Projektu Wykonawczego, (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie)
2010
wyburzenie hali na targowisku w Myszkowie przy ul. Kościuszki, (ROB-BUD)
2010
rozebranie żelbetowych oczepów i ciosów łożyskowych filarów w przęśle nad koleją -
wiadukt południowy w Stalowej Woli, (Mota-Engil Central Europe S.A.)
2010
wyburzenie kanałów toru nr 1 i 2 wraz z płytami peronowymi, płytami dennymi i płytą
przyścienną oraz wywiezienie gruzu na plac budowy na terenie zajezdni, (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Birbud” MM Mieczysław Mietła)
2010
wyburzenie fundamentów słupów sieci trakcyjnej, linia kolejowa nr 91 szl. Rudzice -
Gaj tor nr 1,2 w km 10.740, (PKP Energetyka S.A.)
2010
wyburzenie budynku bakelitowni  na terenie OSPEL w Wierbce, (Rapid Sp. z o.o.)
2010
demontaż torowiska tramwajowego w zajezdni Ujastek 12 w Krakowie,
 (Leszek Muszyński „NTES”)
2010
wykonanie 25 szt. odwiertu Ø 26mm dla mocowania kotew prętów zbrojenia pala,
(Budimex S.A.)
2010
wyburzenie komina ceglanego wraz z opracowaniem projektu rozbiórki,
(Leier Markowiecze S.A.)
2010
wyburzenie fundamentów żelbetowych piecy przewałowych, (ZGH Bolesław S.A.)
2010
rozbiórka kładki dla pieszych, usytuowanej w stacji PKP Dębica, (PKP S.A.)
2010
rozbiórka kładki nad torami PKP w m. Zesławice, (PKP S.A.)
2011
wyburzenie 90m3 fundamentów na terenie Spiekalni AMP o/Kraków wraz
z opracowaniem dokumentacji strzałowej, („SOL-HUT” Sp. z o.o.)
2011
rozkruszenie żelbetowych przyczółków mostu kolejowego  na szlaku Olszamowice -
Włoszczowa Płn. nad rzeka Czarna Stara,  INTOP Tarnobrzeg, 
2011
demontaż przęsła mostu nad rzeką Biała w ciągu linii kolejowej nr 139 Katowice –
Zwardoń w Bielsku Białej, (Armex Sp. z o.o.)
2011
rozbiórka chłodni kominowej żelbetowej h=60m metodą strzałową na terenie
Elektrociepłowni Megatem w Lublinie (Grovis Sp. z o.o.)
2011
wyburzenie 1446m3 żelbetowych fundamentów w Wojkowicach na terenie byłej
cementowni „Saturn”, (RSR Roboty Strzałowe – Recykling Sp. z o.o.)
2011 wykonanie strzelań dla obalenia konstrukcji szkieletowej budynku bunkrowni
na terenie Elektrowni Konin, (MOR-Projekt Ryszard Morawa)
2011 wyburzenie ścian budynku starej próbkarni rudy na Z.G. Trzebionka S.A.,
(PRZ Budostal-8)
2011 rozbiórka kładki nad torami PKP w Knurowie, (Armex Sp. z o.o)

 

 

Antykorozja

 

Rok  Obiekt
1990 - 1994  Komin Fabryki Kwasu Siarkowego, konstrukcje pieców fluidyzacyjnych, konstrukcje estakad - Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław"
1990 - 1995  Konstrukcja wywrotnicy wagonów, konstrukcje wiat i estakad - Zakład Przygotowania Rud w Sławkowie
1992 - 1995  Konstrukcje estakad przenośników taśmowych, konstrukcje węzłów estakad, suwnice - Kopalnia Dolomitu "Żelatowa"
1992 Most na rzece Odrze w Chałupkach - DODP Katowice
1993 Antykorozja linii technologicznej CLOTH -Zakłady "STOMIL" w Wolbromiu
1993 Wiadukt w Gorzycach - ZPM Warszawa
1993 Wiadukt na rondzie Mikołowskim w Katowicach - DODP Katowice
1993 Most na rzece Wiśle w Szczucinie - DODP Kielce
1993 Most kolejowy na rzece Poprad w Nowym Sączu - PKP O/Mostowy Nowy Sącz
1993 Wiadukt w Kłomnicach - ZPM Warszawa
1993 Piaskowanie zbrojenia betonowego wiaduktu w Kaletach - PBM Chrzanów
1993 - 1994  Wiadukt na trasie nr 1 w Mysłowicach - Brzęczkowicach - DODP Katowice
1994 Most w Leboszowicach - ZPM Warszawa
1994 Wiadukt w Zebrzydowicach - ZPM Warszawa
1994 Most na rzece Wiśle w Jankowicach - DODP Katowice
1994 Most na rzece Wisłok w m.Tryńcza - DODP Rzeszów
1994 Most na rzece Wisłoka w Przecławiu - DODP Rzeszów
1994 Most na rzece Kamienica w Nowym Sączu - PKP O/Mostowy Nowy Sącz
1994 - 1995  Wiadukt nad torami stacji PKP Trzebinia - "MOSTY" Chrzanów
1995 Most na rzece Przyrwa w Wilczej Woli - DODP Rzeszów
1995 Most na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej - PKP O/Mostowy Skarżysko-Kamienna
1995 Kładki dla pieszych nad DK nr 1 w m. Częstochowa -DODP Katowice
1995 Zabezpieczenie antykorozyjne szybu "Chrobry" - Kopalnia Olkusz – Pomorzany
1995 Zabezpieczenie antykorozyjne szybu "Bronisław"- Kopalnia Olkusz- Pomorzany
1995 -1996  Most kolejowy na rz. Wisłoka w Dębicy -PKP O/Mostowy Sucha Beskidzka
1995 -1996  Gazociągi na przekroczeniach rzek - Karpacki Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
1996 Wiadukt kolejowy w Sławkowie- PKP O/Mostowy Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice
1996 Most drogowy przez rz. Pilicę w Michałowie -DODP w Kielcach
1997 Naprawa wiaduktu żelbetowego w Chrzanowie – PRK-5
1997 Zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu w Gliwicach – Lunar
1997 Naprawa wiaduktu stalowego w km. 51.879 linii Zielona Góra - Żary - PKP Oddział Mostowy Poznań
1997 Wykonanie powłok antykorozyjnych na gazociągach - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
1997 Zabezpieczenie antykorozyjne mostu na linii Kraków - Medyka w Tarnowie - PKP Sucha Beskidzka
1997 Zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych nad drogą krajową Nr 93 - DODP Katowice ZD Pszczyna
1997 Odnowa zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji nośnej mostu Wisłoka - Kąty - DODP Rzeszów ZD Jasło
1997 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów w Kopalnii Olkusz - PBK Bytom
1997 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - ZGH "Bolesław"
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali – ARKOP
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne gazociągów - Zakład Gazowniczy Rzeszów
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne betonów - PRInż Żelbety.
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne betonów - DODP Kielce ZD Miechów
1998 Naprawa główna wiaduktu w Częstochowie tor nr 1- PKP Ząbkowice
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne gazociągów - Zakład Gazowniczy Jasło
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - ZGH "Bolesław"
1998 Zabezpieczenie antykorozyjne mostu w Jazowsku - DODP Kraków ZD Nowy Sącz
1999 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali i remont żelbetowej estakady podsuwnicowej – ARKOP
1999 Zabezpieczenie antykorozyjne gazociągów - Zakład Gazowniczy Jasło
1999 Naprawa główna wiaduktu w Częstochowie tor nr 2- PKP Ząbkowice
1999 Zabezpieczenie antykorozyjne mostu żelbetowego DTŚ Katowice – ABF "MOSTY II"
1999 Remont pomostów i konstrukcji stalowej wieży TVP Kraków Krzemionki
1999 Zabezpieczenie antykorozyjne mostu przeładunkowego - Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
1999 Remont zbiorników betonowych i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - ZGH "Bolesław"
1999 Remont poręczy mostowych - Zarząd Dróg Mielec
1999 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali - B&K Europe
1999 Zabezpieczenie antykorozyjne pras - FTT STOMIL Wolbrom
1999 Remont i malowanie elewacji - EURONIT Olkusz
2000 Remont komina ceglanego H = 80 m - BOLESŁAW RECYCLING
2000 Remont 23 szt. masztów oświetleniowych H = 25m - PKP Zakład Elektroenergetyki Kłodzko i Kamieniec Ząbkowicki
2000 Remont konstrukcji żelbetowej bunkrowni - ZGH Bolesław
2000 Zabezpieczenie antykorozyjne szybu wieży "Chrobry" - ZGH "Bolesław"
2000 Zabezpieczenia antykorozyjne komina H = 120m - "Bol-Therm " Bukowno
2000 Remont ścian żelbetowych komory pompowni na zaporze Imielin - EKOOLKOT Olkusz
2000 Zabezpieczenie antykorozyjne estakad - ZGH "Bolesław"
2001 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali i remont pomostu suwnicy - ARKOP - Bukowno
2001 Zabezpieczenia antykorozyjne komina H = 120m - "Bol-Therm" Bukowno - kontynuacja z roku 2000
2001 Piaskowanie stropów, ścian betonowych, murowanych, konstrukcji stalowych oraz malowanie oczyszczonych powierzchni - ok. 11.000 mkw - "ABECO" sp. z o.o. Warszawa
2001 Zabezpieczenie antykorozyjne gazociągów - Zakład Gazowniczy Jasło
2001 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych, naprawa konstrukcji żelbetowych mostów i przepustów - GDDP Opole - RDK Kędzierzyn Koźle
2001 Zabezpieczenie antykorozyjne akcelatora wody pitnej - Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Olkuszu
2002 Zabezpieczenie antykorozyjne wieży ciśnień o pojemności 1500m3 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu
2003 Roboty antykorozyjne na stacji rozdzil.-pomiarowej w Sędziszowie - Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A. Region w Tarnowie
2003 Roboty montażowe i antykorozyjne kładek na kierunku Żalęże - Trzebownisko oraz ul. Mieszka I i Al Wyzwolenia - RGK Sp z o.o. MPCE Rzeszów
2004 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych murów oporowych na budowie trasy Galicyjskiej w Krakowie - BUDOSTAL 5 S.A. Kraków
2004 Roboty antykorozyjne mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Tryńcza w ciągu drogi Krajowej nr 77 w km 109+833 - INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.
2004 Wykonanie robót antykorozyjnych na sieciach ciepłowniczych w Rzeszowie - RGK sp. z o. o. MPEC Rzeszów
2004 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowego przenośnika taśmowego PG -31 w DPM „Olkusz Pomorzany” - Zakłady Górniczo -Hutnicze „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie
2005 Piaskowanie i malowanie suwnicy bramowej - Chrzanowskie Zakłady Ogniotrwałe
2005 Piaskowanie i malowanie suwnicy - Fabryka Taśm Transporterowych Stomol Wolbrom S.A.
2005 Piaskowanie powierzchni betonowej przyczółka wiaduktu kolejowego nad ul. Piłsudzkiego w Sosnowcu- PIB ARMEX SP. z o.o.
2005 Piaskowanie i malowanie wirników wentylatorów, piaskowanie płyt pieca do hartowania oraz piaskowanie płyt falschachtu – URSA Polska Sp. z o.o.
2005 Piaskowanie i malowanie suwnicy – Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
2005 Powłoki zabezpieczające na powierzchniach betonowych kładki nad ul. Powstańców Śląskich w Krakowie - PBI ENERGOPOL Sp. z o.o.
2005 Zabezpieczenie antykorozyjne mostu MS-54 w Łowiczu, 5 766,92m2 – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
2005 Zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu DN 150 – Bol-Therm Sp. z o.o.
2005 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu rogowego w Wodzisławiu Śląskim – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
2005 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej składowiska suwnicowego wraz z wymianą poszycia dachu – Kopalnia Wapienia CZATKOWICE Sp. z o.o.
2005 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ściany oporowej na budowie Real w Rzeszowie - Skanska S.A
2005 Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągu wentylacyjnego szybu „Dąbrówka” – ZGH BOLESŁAW S.A.
2005 Zabezpieczenia antykorozyjne komina wentylacyjnego przy budynku nadszybia „Chrobry” kopalni „Olkusz-Pomorzany” - ZGH BOLESŁAW S.A.
2005 Czyszczenie i malowanie farbą emulsyjną hali Pfleiderer Grajewo - Przedsiębiorstwo Budowlane MSJ s.c.
2006 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu i gzymsów – PBI ENERGOPOL Sp. z o.o.
2006 Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonów mostowych obiekty nr 12,13,14,15,18 w ilości 2500m2 - MSF-TGA Gliwice
2006 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnych i urządzeń przeróbczych Zakładu produkcji Kruszyw – Boloil S.A.
2006 Zabezpieczenia antykorozyjne estakady kablowej od szybu „Chrobry” do stacji GST-1 oraz na stacji GST-1 kop. „Olkusz –Pomorzany”
2006 Remont budynku flotacji w DPM Olkusz - Pomorzany – ZGH „Bolesław”
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonów - Budowa Drogi Ekspresowej S-1 odcinek Bielsko - Biała Jasienica, Budimex Dromex S.A.
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji o pow. 650 m2 - remont Galerii P-4 w DPM „Olkusz - Pomorzany” ZGH BOLESŁAW S.A.
2007 Remont pokrycia dachu na budynku OGW / ZGH Bolesław
2007 Szklenie okien w budynku młynowni 60 szt. / ZGH Bolesław
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu MSF
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu TGA
2007 Roboty antykorozyjne przy Szybie Zachodnim i Szybie Wschodnim ZGH „Bolesław”
2007 Piaskowanie i malowanie wiaduktu w Płocku PUH Specus Sp. C.
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne obciążnika P-12 ZPUH REM Tadeusz Dudek
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych barier obiektów mostowych i murów oporowych dla zadania przebudowa drogi ekspresowej nr S-7 Myślenice – Pcim/ MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne podzielnic betonowych / PBI Energopol
2007 Remont budynku sortowni w DPM Olkusz-Pomorzany / ZGH „Bolesław”
2007 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń w Zakładzie Kruszyw / Boloil S.A.
2007 Remont galerii przenośnika P-4 w DPM Olkusz - Pomorzany / ZGH „Bolesław”
2008 Przegląd i konserwacja kominów Cegielni Sławków i Cegielni Ogrodzieniec Przedsiębiorstwo TIC s.j.
2008 Renowacja powłoki malarskiej zbiornika samochodu asenizacyjnego / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2008 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonów Mota-Engil Polska S.A.
2008 Remont Galerii P-8 w Dziale Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław”
2008 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych barier obiektów mostowych i murów oporowych dla zadania przebudowa drogi ekspresowej nr S-7 Myślenice – Pcim / MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
2008 Konserwacja powierzchni zbiornika wieżowego w Nowym Tomyślu – usuwanie glonów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
2008 Wykonanie powłok zabezpieczających wiaduktu w ciągu ul. Kamieńskiego w Krakowie/ PBI ENERGOPOL. Kraków
2008 Wykonanie remontu instalacji odgromowej komina E1 – Bolesław Recycling Sp. z o.o.
2008 Wykonanie czyszczenia, szpachlowania i malowania elementów żelbetowych podzielnic drogowych w ilości 70 mb/ PBI ENERGOPOL. Kraków
2008 Naprawa i uzupełnienie pokrycia dachowego w części kaleniowej, likwidacja nieszczelności - PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
2008 Remont Galerii P-26 Dział Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław”
2008 Prace remontowe w ciągu Autostrady A4 Kraków - Katowice – naprawa barier betonowych nr 20 i nr 23 Signalco Ltd. Sp. z o.o.
2008 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń – Zakład Produkcji Kruszyw Boloil S.A.
2008 Modernizacja Magazynu Wapna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o.o.
2008 Remont podestów szybowej wieży wyciągowej # ”Dąbrówka” Kopalni Olkusz – Pomorzany/ZGH „Bolesław”
2008 Wymiana szyb Galerii P-8 na szyby poliwęglanowe / ZGH „Bolesław”
2009 Wykonanie prac zabezpieczających daszki oraz koryta kablowe na budynkach maszyny wyciągowej oraz nadszybia szybu „Chrobry” / ZGH „Bolesław”
2009 Piaskowanie płyty wiaduktu przy Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie / Energopol Sp. z o.o.
2009 Mycie powierzchni wewnętrznej hydrostatu i wykonanie dokumentacji fotograficznej / Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zbąszyniu
2009 Wykonanie powłoki zabezpieczającej na oczepach murów oporowych przy ul. Kamieńskiego w Krakowie
2009 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń w Zakładze Kruszyw „Boloil” S.A. w Bukownie
2009 Piaskowanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ładowarki zasięrzutnej kop. „Olkusz - Pomorzany” / ZGH „Bolesław”
2009 Piaskowanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym klatki szybowej „Stefan” / ZGH „Bolesław”
2009 Piaskowanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ściany zachodniej naczynia skipowego południowego # „Chrobry” / ZGH „Bolesław”
2009 Malowanie podzielnic na Al. 29-go listopada w Krakowie / Energopol Sp. z o.o.
2009 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń w Zakładzie Kruszyw I Etap / Boloil S.A.
2009 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz wykonanie nawierzchni chodnikowych z żywic syntetycznych Kraków - Bonarka / PBI Energopol
2009 Zabezpieczenie antykorozyjne Emitora E1 / Boloil S.A.
2009 Prace remontowe Budynku Flotacji (I etap), montaż obróbki z blachy ocynkowanej, wymiana szyb, prostowanie i naprawa mocowania rynny / ZGH Bolesław
2009 Zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu w Hali Pieców, (Bolesław Recycling Sp. z o.o.)
2009 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, uszczelnienie styków i wiercenie
otworów na Estakadzie najazdowej oraz Tunelu Kraków Bonarka, (PBI Energopol)
2009 Czyszczenie i malowanie pokryw zbiorników cementu i pyłu, (Euronit Sp. z o.o.)
2009 Wymiana zewnętrznych rur spustowych na Budynku Flotacji i Młynowni, (ZGH Bolesław S.A.)
2010 Naprawa instalacji odgromowej na maszcie antenowym w Komisariacie Policji
w Wolbromiu, (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie)
2010 Usunięcie części i odtworzenie powłoki malarskiej kratownic na budowie Stadionu Cracovii,
(Zeman Hale-Dachy-Fasady)
2010 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń w Zakładzie Kruszyw, (Boloil S.A.)
2010 Piaskowanie wewnętrznej powierzchni zbiornika oraz piaskowanie blach i malowanie
 połączeń kołnierzowych, (Przedsiębiorstwo „ARKOP” Sp. z o.o.)
2010 Malowanie zbiornika cementu, (Euronit Sp. z o.o.)
2010 Malowanie zbiornika popiołu, (Euronit Sp. z o.o.)
2010 Czyszczenie i malowanie powierzchni wewnętrznych zbiorników,
 (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu)
2010 Malowanie wagi i konstrukcji pomostu oraz elewacji budynku Biurowego, (Boloil S.A.)
2010 Piaskowanie konstrukcji stalowej wiaty peronowej na peronie 3 przystanku osobowego
Gliwice – Łabędy, (PIB „Armex” Sp. z o.o.)
2010 Przegląd i naprawa instalacji odgromowej, (Bolesław Recycling Sp. z o.o.)
2010 Remont składowiska blendy w Dziale Przeróbki Mechanicznej w (ZGH "Bolesław" S.A.)
2010 Piaskowanie płyty nośnej wiaduktu i przejazdu gospodarczego pod izolację z papy,
(PBI Energopol Sp. z o.o.)
2010 Wykonanie płyty żelbetowej w miejscu składowania złomu stalowego,
(ZGH Bolesław" S.A.)
2011 Remont rur spustowych na budynkach Flotacji i Młynowni, (ZGH „Bolesław” S.A.)
2011 Wykonanie remontu okien w budynku Suszarni w DPM „Olkusz-Pomorzany”,
(ZGH „Bolesław” S.A.)
2011 Wykonanie naprawy uszkodzonych narożników boksu składowiska blendy,
(ZGH „Bolesław” S.A.)

 

 

 

Kruszenie 

 

Rok Obiekt
2010 Wykonanie usługi kruszenia żelbetonu (REM TD)
2011 Wykonanie usługi kruszenia antracytu na terminalu przeładunkowym TTE w Sławkowie 800t, (Trade & Trans Export)
2011 Kruszenie gruzu w Oświęcimiu, („Krzysztof” F.H. Burzej Krzysztof)
2011 Wykonanie usługi kruszenia 900t kamienia w miejscowości Stawiski k. Łomży, (Amago Sp. z o.o.)
2011 Kruszenie 3586t gruzu porozbiórkowego w m. Kamieniec, (Eurobud s.c.)
2011 Rozkruszenie elementów żelbetowych pochodzących ze likwidacji przyczółków kolejowych mostu (Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych Expol S.A.)
2011 Wykonanie usługi kruszenia antracytu, (CARBO Holding)
2011 Kruszenie gruzu na byłej cementowni Saturn w Wojkowicach, (Silesia Commercial Investment Sp. z o.o.)


 

Powrót do góry strony >>

 

Wygenerowano w sekund: 0.13
261,064 unikalne wizyty